La presbícia

Símptoma: la visió de prop esdevé progressivament tèrbola amb l’edat. Esdevé necessari allunyar el text per llegir i la lectura dels detalls esdevé impossible sense una correcció adaptada. La lectura en dolentes condicions de llum esdevé difícil o impossible.

Causa: l’envelliment del cristal·lí té per conseqüència, entorn dels 45 anys, una pèrdua de la possibilitat d’acomodació de l’ull.

Tractament: la correcció de la presbícia pot efectuar-se amb una lent o un vidre convergent. Aplicant el làser a vàries zones de la còrnia, és possible tornar-la multifocal el que permet una visió a totes les distàncies. Altres tècniques també són possibles.