La miopia

Símptoma: la visió és neta de prop però tèrbola de lluny.

Causa: l’ull és més llarg que la normal i/o la còrnia és massa « bombada ». Per tant, els raigs lluminosos convergeixen al davant de la retina. Apareix habitualment durant la infància o l’adolescència i s’estabilitza en el jove adult.

Tractament: la correcció de la miopia es fa amb un vidre o una lent de contacte divergent. S’obté el mateix efecte aplanant gràcies al làser el centre de la còrnia.