Intervenció

El grau de precisió extrema dels nous làsers, el seu nivell elevat de seguretat, la gran rapidesa de l'operació, la recuperació quasi immediata de l’acuïtat visual no han de fer descuidar que es tracta d’una intervenció de tipus quirúrgica en la qual res no ha de ser deixat a l’atzar; és per això que insistim sobre les tres etapes essencials: