Defectes de la visió

Que sigueu miop, astigmàtic, hipermetrop o prèsbita, la intervenció làser permet molt versemblantment corregir el o els defectes de la visió del qual o dels quals patiu.

Ben entès, sol un examen preoperatori minuciós podrà determinar-lo amb certesa. Cal saber que amb l'i-LASIK®, també és possible corregir la vista de les persones que pateixen dues o tres afeccions simultànies.