Abans

Abans de qualsevol intervenció, els oftalmòlegs de Vision Sud Santé efectuen un balanç preoperatori complet per a millor determinar les especificitats d’una operació eventual.

• Un balanç preoperatori

La correcció de la visió per i-LASIK® és un mètode segur i eficaç del qual la precisió del tractament es basa en la qualitat del balanç preoperatori.
L’anàlisi de la còrnia (la seva capa, la seva elasticitat, la topografia de la seva superfície), l’examen de la retina i del nervi òptic figuren entre els principals exàmens realitzats per cada ull.
Aquest balanç oftalmològic molt complet permet mesurar molt precisament el o els defectes visuals, revelar una eventual contraindicació a la cirurgia al làser i definir la tècnica la més adaptada si la intervenció pot ser realitzada.
Durant l’examen, l’oftalmòleg valora també les vostres esperes, la vostra motivació i respon a les vostres preguntes per tal que la decisió d’intervenció pugui ser presa amb un coneixement total, en tota transparència.